سلام بر تو ای یگانه دخت پیامبر(ص)

 

مانده ام از تو چه بگویم؟ چگونه بگویم؟

که قلم درمانده از ستایش توست؛

تویی که   :

تجلّی خدایی و خدای تجلّی؛

که تمام حسنی و حسن تمام؛

که دخت یکتای رسولی و یکتا دخت رسول؛

که کوثر حقیقتی و حقیقت کوثر؛

که چشم روشن رسولی و روشنای چشم رسول (ص)؛

که محبوبترین همسری و همسر محبوبترین؛

که فخر کمالی و کمال فخر؛

که تجسّم عصمتی و عصمت مجسّم؛

که حقیقت ژرفی و ژرفای حقیقت؛

که طهارت محضی و محض طهارت؛

!!!تو فاطمه‌ای!!!

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
حسینی

سلام عالم صدف است و فاطمه گوهر اوست گیتی عرض است و این گهر جوهر اوست در فخر و شرافتش همین بس که ز خلق احمد پدر است و مرتضی شوهر اوست من نیز این روز عزیز و گرامی را به شما و همه مسلمانان تبریک میگم.

عاشق تنها

من هم این روز را به همه دوستان و شما تبریک میگم. به امید روزهای شاد و خوب. بای