پندی از شیطان

گفتم: لعنت بر شیطان!

لبخند زد.

پرسیدم: چرا می‌خندی؟

پاسخ داد: از حماقت تو خنده‌ام می‌گیرد.

پرسیدم: مگر چه کرده‌ام؟

گفت: مرا لعنت می‌کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده‌ام.

با تعجب پرسیدم: پس چرا زمین می خورم؟!!!

جواب داد: نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده‌ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می‌زند.

پرسیدم: پس تو چه کاره‌ای؟

پاسخ داد: هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد؛ فعلاً برو سواری بیاموز. در ضمن این قدر مرا لعنت نکن!

گفتم: پس حداقل به من بگو چگونه اسب نفسم را رام کنم؟

در حالیکه دور می‌شد گفت: من پیامبر نیستم، جوان!!!

/ 3 نظر / 6 بازدید
مهدی

با این حال من میگم: لعنت خدا بر شیطان ملعون، که هر چی گرفتاری داریم از اوست.

آفاق

خدایا ما را از شر شیطان درونی و بیرونی مصون بدار. واقعا برای حفظ از شر شیطان باید از خدا طلب کمک کنیم. خدا نگهدار

آواز سرخ

بابا دم شیطون گرم پس اونم حرفهای قشنگ بلده!! بیچاره را چقدر لعنتش کردیم!!