درجات و القاب نظامی ایران

در نیروی‌زمینی‌وهوایی‌ارتش================ در نیروی‌دریایی‌ارتش

سرباز ۳، ۲، 1======================== ناوی ۳، ۲، ۱

سرجوخه ======================== سرناوی

گروهبان ۳، ۲ ، ۱======================== مهناوی ۳، 2، ۱

استوار ۲، ۱======================== ناو استوار ۲، ۱

ستوان ۳، ۲، ۱======================== ناوبان ۳، ۲، ۱

سروان ======================== ناو سروان

سرگرد ======================== ناخدا سوم

سرهنگ دوم ======================== ناخدا دوم

سرهنگ ======================== ناخدا یکم

سرتیپ======================== دریادار

سرلشگر======================== دریابان

سپهبد======================== دریابد

ارتشبد======================== دریاسالار

تعریف درجات و القاب نظامی ایران

نیروی زمینی و هوائی: ارتشبد - سپهبد - سرلشکر - سرتیپ - سرهنگ - سرگرد - سروان - ستوان - استوار - گروهبان - سرجوخه سرباز.

سپاه و نیروی مقاومت بسیج: مجاهد - دریادل - رزمجو - رزمنده - رزم‌یار - رزم‌دار - رزم‌آور.

 

ü    سپهبد

سپهبد نام یکی از درجات ارتشی است. سپهبد فرمانده یک سپاه از ارتش است. سپاه یکی از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از بیش از ۳۰.۰۰۰ سرباز یعنی دو لشکر، تشکیل شده است.

ü    دریاسالار

دریاسالار در نیروی دریایی، معادل سپهبد در نیروهای زمینی و هوایی است.

ü    سرلشکر

سرلشکر درجه نظامی بالاتر از سرتیپ و پایین تر از سپهبد می‌‌باشد. معادل آن در نیروی هوایی به همین نام و در نیروی دریایی ایران «دریابان» است. نشان آن شامل نشان تیمساری (که در هر ارتشی متفاوت است) به علاوهٔ دو ستاره می‌‌باشد. این نشان بالاترین نشانی که در حال حاضر در ایران به یک نظامی اهدا می‌شود. فرماندهان بلند پایه‌ی فعلی ارتش و سپاه ایران همگی سرلشگر هستند. فرمانده‌ی پلیس ایران معمولاً یک سرتیپ تمام میباشد.

مانند: سرلشکر قاسمعلی ظهیرنژاد

سرلشکر محمدعلی جعفری

سرلشکر سید یحیی صفوی

ü    سرتیپ

سرتیپ مقامی در ارتش که بالاتر از سرهنگ و پایین تر از سرلشگر است.

این مقام معادل درجه دریادار در نیروی دریایی است.

ü    سرهنگ

سَرهَنگ مقامی است در ارتش که بالاتر از سرگرد و پایین تر از سرتیپ است.

ü    سرگرد

سرگرد از درجه‌های نظامی ایران است.

سَرگرد از اصطلاحات جغرافیایی در جنوب ایران است.

ü    سروان

سَروان فرمانده یک گروهان ارتش است. گروهان یکی از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از ۱۰۰ تا ۴۰۰ سرباز تشکیل شده است. درجه سروانی یکی از درجات ارتش است. سروان درجه بالاتر از ستوان و پایینتر از سرگرد است.

در ایران پیش از دوره رضاشاه، به سروان؛ «سلطان» می‌گفتند. در فارسی دری افغانستان برای درجه سروان، واژه تورن و برای سروان بلندپایه‌تر، جکتورن بکار می‌رود.

ü    ستوان

سُتوان نام یکی از درجات نظامی است. در ارتش به کسی ستوان گفته می‌شود که فرمانده یک دسته باشد. دسته از یگان‌های ارتشی است که معمولاً ۳۰ تا ۴۰ نفر تشکیل شده است. در مرحله ستوانی نیز امکان ارتقاء وجود دارد و به این منظور درجات ستوان یکمی و ستوان دومی نیز داده می‌شود. ستوان، نخستین درجه از درجه‌های افسری است.

خود واژه ستوان یا استوان در فارسی به معنی محکم و قابل اعتماد و موثق است. تلفظ این واژه در پارسی‌میانه؛ اُستیگان بوده است. پیش از دوره رضاشاه به ستوان «نایب» می‌گفتند.

ü    استوار

استُوار درجه ایست در ارتش ایران میان گروهبان و ستوان.

درجه استوار دو مرحله دارد:

استوار دوم

استوار یکم

ü    گروهبان

گروهبان نام یکی از درجات نظامی است. در ارتش به کسی گروهبان گفته می‌شود که فرمانده یک گروه باشد. گروه، نام یکی از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از ۸ تا ۱۲ نفر تشکیل شده است. هر گروه خود معمولاً از دو جوخه تشکیل می‌شود.

درجه گروهبان در نیروی زمینی برابر با درجه مهناوی در نیروی دریایی است. پیش از دوره رضاشاه به گروهبان "وکیل" می‌گفتند.

ü    سرجوخه

سرجوخه از درجه‌های ارتش است و به فرمانده ۴ یا پنج سرباز گفته می‌شود. پیش از دوره رضاشاه به سرجوخه "سرجوقه" می‌گفتند. درجه سرجوخه بر روی دوش نصب نمیشود.

در ارتش ایران بر روی قسمت پایین آستین و در سپاه بر روی بازو قرار می‌گیرد.

اخیراً در ارتش ایران کلیه درجات سربازان و سرجوخگان بر روی بازو نصب می گردد.

ü    سرباز

سَرباز در معنا کسی است که از جانش در پی آرمانی گذشته باشد.ولی معنای کاربردی این واژه برای کسی به کار برده می‌‌شود که پیشه نظامی‌گری داشته باشد و در ارتش خدمت کند که بدین معنا سپاهی و لشکری هم می‌‌گویند.

درجات نیروی دریایی

ü    دریابان

دریابان درجه نظامی پایین تر از دریاسالار در نیروی دریایی ایران است. معادل آن در نیروی هوایی و نیروی زمینی ایران سرلشکر است.

ü    دریادار

دریادار درجه‌ایست برای افسران نیروی دریایی و هم‌سنگ سرتیپ در نیروی زمینی است.

دریادار معادل آدمیرال در زبان‌های اروپایی است. (خود واژه آدمیرال از واژهٔ عربی امیرالبحر گرفته شده است). تا قبل از فرهنگستان اول، در ترجمه‌های فارسی نیز از واژهٔ امیرالبحر استفاده می‌شد (در آن زمان خود ایران نیروی دریایی نداشت و این لفظ تنها در ترجمه به کار می‌رفت).

ü    دریاسالار

دریاسالار بالاترین درجه نظامی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ü    مهناوی

مهناوی ۳، ۲، ۱ معادل گروهبان ۳، ۲، ۱

ü    ناواستوار

ناواستوار ۲، ۱ معادل استوار ۲، ۱

ü    ناوبانیار

ناوبانیار

ü    ناوبان

ناوبان ۳، ۲، ۱ معادل ستوان ۳، ۲، ۱

ü    ناوسالار

ناوسالار

/ 2 نظر / 22 بازدید
فاطمه

سلام دوست عزیز . . . ممنون از اینکه میای و پوزش از اینکه نمیام . . . مطالبت مثله همیشه عالی بود