شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

زندگی نامه امام باقر(علیه السّلام)

نام و کنیه امام(ع)

ابو جعفر محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب(علیهم‏السلام)، امام پنجم از ائمه اثنى عشر و یکى از چهارده معصوم(ع) است.

راویان و محدثان شیعه غالبا با کنیه ابو جعفر از آن حضرت یاد کرده‏‌‌اند. براى تمایز احادیث منقول از امام نهم، حضرت محمد بن على الجواد(ع)، که او نیز کنیه ابو جعفر داشته است، از روایات امام باقر(ع)، لفظ «ثانى» را به کنیه امام نهم افزوده‏‌‌اند. لقب مشهورشان «باقر» است، اما القاب دیگرى چون «هادى» و «شاکر» هم داشته‏‌‌اند. نقش انگشترى ایشان نیز «القوة لله جمیعا» بوده است.

 

نسب‏

حضرت باقر(ع) از سوى پدر، نوه امام حسین(ع) و از سوى مادر، نوه امام حسن(ع) است. مادرشان فاطمه دختر امام حسن(ع) بود، از این رو در حق او گفته‏‌‌اند: علویى بود که از دو سو علوى بود و فاطمیى بود که از دو سو فاطمى بود.

فاطمه بنت الحسن، که به أم عبدالله(یا ام عبد، یا ام حسن) شهرت داشت، بانویى جلیل القدر بود و از حضرت صادق(ع) درباره او نقل شده است که «او صدیقه بود و در آل حسن زنى چون او نبوده است».

برخى از متأخران چون سبط ابن جوزى و ابن خلکان مادر امام پنجم را دختر حسن مثنى و نوه امام مجتبى(ع) دانسته‏‌‌اند. این قول صحیح نیست، زیرا مورخان قرن سوم و از جمله یعقوبى و نیز علوى عمرى، نسب شناس قرن پنجم، تصریح کرده‏‌‌اند که او دختر امام مجتبى(ع) بوده است.

اِرْبِلى نیز به نقل از حافظ عبد العزیز جنابذى، مادر ام عبد الله را ام فَرْوه دختر قاسم بن محمد ابى بکر دانسته، که اشتباه است. زیرا به تصریح علما، از جمله شیخ مفید، امّ فروه همسر امام باقر(ع) بوده است.

منشأ این اشتباه؛ خطایى است که در کتابت و نقل رخ داده و بر اثر حذف شدن قسمتى از روایت، عبارت راجع به فرزندان امام باقر(ع)؛ یعنى امام صادق(ع) و عبد الله بن محمد، بخطا به خود آن حضرت نسبت داده شده است. این اشتباه عینا در بحار الانوار تکرار شده است، ولى عبارت درست و کامل را ابن سعد و ابن جوزى آورده‏‌‌اند. اربلى، نیز عبارت ابن جوزى را در صفحات بعد نقل کرده است.

 

تولد و وفات‏

همه منابع محل تولد آن حضرت را مدینه نوشته، ولى در سال ولادتشان اختلاف دارند. بیشتر منابع شیعى تولد آن حضرت را در 57 هجرى دانسته‏‌‌اند. و برخى از مورخان اهل سنت نیز بر این قولند، اما عده‌‌‌‌‏اى سال 56 را ذکر کرده‏‌‌اند. در روز تولد ایشان نیز اختلاف است. شیخ طوسى، فضل بن حسن طبرسى و دیگران(مثل مرحوم مجلسی) روز ولادت آن حضرت را روز جمعه اول ماه رجب و به گفته طبرسى بعضى تولد ایشان را در سوم صفر مى‏‌‌دانند. از معاصران نیز، سید محسن امین و حاج شیخ عباس قمى آن را سوم صفر یا اول رجب، و از اهل سنت، ابن خلکان سوم صفر ضبط کرده‏‌‌اند.

تاریخ شهادت امام باقر(ع) را با اختلاف پنج سال، از 113 تا 118، ذکر کرده‏‌‌اند. ابن سعد نخست با نقل خبرى از استاد خود واقدى تاریخ رحلت آن حضرت را سال 117 و مدت عمرشان را 73 سال ذکر مى‏‌‌کند، سپس مى‏‌‌گوید که رحلت ایشان را در 118 و 114 هم دانسته‏‌‌اند. ابن اثیر نیز عمر حضرت باقر(ع) را 73 سال ثبت کرده و 58 سال را نیز نسبت داده است. اما بیشتر مورخان شیعى و سنى وفات آن حضرت را در 114 و اکثر سیره نویسان شیعه عمر وى را 57 سال دانسته‏‌‌اند.

به هر حال، 73 سال یقینا نادرست است، زیرا در آن صورت باید در سال 44 متولد شده باشند. اما چون عموم مورخان تولد پدرش على بن الحسین(ع) را در سال 38 نوشته‏‌‌اند و بنابراین در سال 44 آن حضرت بیش از شش سال نداشته است، امکان تولد حضرت باقر(ع) در سال 44 منتفى است. یعقوبى هر چند وفات حضرت باقر(ع) را به سال 117 مى‏‌‌داند، مى‏‌‌گوید که وى 58 سال عمر کرده و در واقعه عاشورا چهار ساله بوده است. اما چون واقعه عاشورا در سال 61 هجرى بوده، وفات آن حضرت سال 114 مى‏‌‌شود نه 117. به نظر مى‏‌‌رسد که چون مورخان اهل سنت، ولادت را سال 56 و وفات را 114 ثبت کرده‏‌‌اند، باید عمر امام باقر(ع) را 58 سال بدانند، در حالى که ابن عماد، صفدى و ذهبى 56 نوشته‏‌‌اند.

در ماه و روز رحلت آن حضرت نیز اختلاف است و آن را در ربیع الاول و هفتم ذى الحجه و ربیع الآخر گفته‏‌‌اند. برخى از مورخان، از جمله ابن خلکان و صفدى محل وفات او را دهکده‌‌‏اى به نام حمیمة واقع در منطقه شراة بین راه مدینه به دمشق دانسته‏‌‌اند. درباره محل دفن آن حضرت، گورستان بقیع در مدینه، اختلافى دیده نمى‏شود.

در روایت ابو بصیر از حضرت صادق(ع) که کلینى و به نقل از او مجلسى آورده است، آن حضرت مى‏‌‌فرماید که پدرم به سال 114 وفات یافت و پس از پدر نوزده سال و دو ماه زنده بود. چون رحلت امام سجاد(ع) را بیشتر مورخان در محرم نوشته‏‌‌اند، ظاهرا رحلت امام باقر(ع) در ربیع الاول بوده است. ولى از ظاهر تعبیر بیشتر مورخان و صریح عبارت شهید اول و محدث قمى برمى‌‌‏آید که هفتم ذى الحجّه را برگزیده‏‌‌اند.

 

اتفاقات در دوران حیات‏ حضرت

بنابر مشهورترین اقوال، تولد امام باقر(ع) در سال 57 و وفات آن حضرت در 114 است و مدت عمر او 57 سال و مدت امامتش 19 یا 20 سال(محرم 94 تا ربیع الاول یا ذى الحجه 114) است.

چهار سال از حیات جد خود؛ امام حسین(ع) و 37 سال از زندگى پدر خود حضرت على بن الحسین(ع) را درک کرد و دوران زندگیش با حکومت ده تن از خلفاى اموى(از معاویة بن ابى سفیان تا هشام بن عبد الملک) و ایام امامتش با حکومت پنج تن از ایشان؛ ولید بن عبد الملک(متوفى 96) و سلیمان بن عبد الملک(متوفى 99) و عمر بن عبد العزیز(متوفى 101) و یزید بن عبد الملک(متوفى 105) و هشام بن عبد الملک(متوفى 125) مقارن بود.

پس اینکه بعضى از جمله ابن شهر آشوب و مجلسى به نقل از او در بحار الانوار، سالهاى امامت او را تا زمان خلافت ولید بن یزید بن عبد الملک(مقتول 126) و یزید بن ولید بن عبد الملک(متوفى 126) و برادرش ابراهیم بن ولید(مخلوع در 127) بسط داده‏‌‌اند، اشتباه کرده‏‌‌اند.

مسعودى ضمن آنکه وفات امام باقر(ع) را به دوران حکومت ولید بن یزید نسبت داده، گفته است که بعضى وفات ایشان را در روزگار یزید بن عبد الملک دانسته‏‌‌اند.

بنابر آنچه از منابع معتبر به دست مى‏‌‌آید، دوران زندگى امام پنجم بیشتر در شهر مدینه به نشر معارف دینى و ارشاد شیعیان و تربیت شاگردان گذشت. به روایت کلینى، یک بار در دوران هشام بن عبد الملک آن حضرت و فرزندش امام صادق(ع) از مدینه به شام احضار شدند.

این ماجرا بعد از مراسم حج، که هشام و امام باقر(ع) هر دو در آن حضور داشتند، روى داده و ظاهرا قصد هشام از این کار ارعاب امام بوده است.

بیهقى به نقل از کسایى و نقل او از هارون خلیفه عباسى، سفر دیگر آن حضرت را به شام به دعوت عبد الملک مروان گزارش کرده که البته پیش از دوران امامت او بوده است. ابن عساکر نیز دعوت عمر بن عبد العزیز از ایشان را به شام، به منظور رایزنى برخى از مسایل دانسته است. به گفته او، عمر بن عبد العزیز به فقها علاقه فراوان داشت و آنان را نزد خود دعوت مى‏‌‌کرد که از جمله ایشان امام باقر(ع) بود.

 

فرزندان‏

ابن سعد فرزندان حضرت باقر(ع) را چهار پسر و دو دختر نوشته است. مفید و طبرسى پنج پسر و دو دختر به این شرح نوشته‏‌‌اند: ابو عبد الله جعفر(امام صادق(ع)) و عبد الله(ابن شهر آشوب به اشتباه او را عبد الله افطح خوانده است)، که مادر این دو؛ أم فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر بود. ابراهیم و عبید الله که در کودکى درگذشتند و مادرشان؛ ام حکیم دختر اُسید بن مغیرة الثقفى بود. على و زینب و امّ سلمه که مادرهایشان کنیز بوده‏‌‌اند. اربلى ضمن نقل کامل سخن مفید، از ابن طلحه شافعى روایت کرده است که او فرزندان امام را سه پسر و یک دختر دانسته است.

علوى عمرى فرزندان امام را سه دختر و شش پسر ذکر کرده، اما سومین دختر را نام نبرده و نام پسر ششم را، که با ابراهیم و عبید الله از یک مادر بوده، زید نوشته است. نسل ایشان، همچنانکه علوى عمرى نیز یادآورى کرده، فقط از فرزند برومندش امام صادق(ع) باقى‏ماند.

 

شمایل و سیره‏

امام باقر(ع) میانه بالا و گندمگون و لاغرمیان بود. پوستى شاداب و نرم و مویى مجعد داشت. صدایش نیکو بود و بر گونه‏اش خالى دیده مى‏‌‌شد. محمد بن منکدر ایشان را تنومند وصف کرده است. در منابع شیعى روایاتى نقل شده است که بر طبق آنها امام باقر(ع) از پوشیدن لباس خوب و پاکیزه و تهیه غذاهاى خوب در خانه دریغ نداشت و خصوصا براى رعایت حال برخى از افراد خانه این کار را لازم مى‏‌‌دید.

این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در روزگار ایشان برخى گرایشهاى ترک دنیا پیدا شده بود. و شاید به همین دلیل است که این موضوع در منابع نقل شده است.

امام با آنکه از مرتبت بلند اجتماعى برخوردار بود و به گفته ذهبى، سرورى و دانش و رفتار صحیح را یکجا جمع کرده بود، شخصا در گرماى حجاز در مزرعه کار مى‏‌‌کرد و انگیزه این کار را اطاعت خدا و بى‏نیاز شدن خود و خانواده‏اش از مردم مى‏‌‌دانست.

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود پدرم از سایر افراد خاندان خود درآمد کمترى داشت، ولى هزینه زندگى او از همه بیشتر بود. آمد و شد خویشانش او را دلگیر نمى‏کرد و از آنان با خوراکهاى خوب پذیرایى مى‏‌‌کرد و جامه‏هاى نیکو و مال نقد مى‏‌‌بخشید.

این روش را با دیگران نیز به کار مى‏‌‌گرفت و هرگز از بخشش به برادران و متقاضیان و کسانى که به امیدى نزد وى آمده بودند، دریغ نمى‏کرد. همچنین خدمتکاران خود را در کارهاى دشوار، یارى مى‏‌‌کرد. هر گاه مى‏‌‌خواست به سائلى کمک مالى کند او را «یا سائل» نمى‏خواند، بلکه «یا عبد الله»(اى بنده خدا) مى‏‌‌گفت.

امام باقر(ع) را از زاهدان بزرگ عالم اسلام خوانده‏‌‌اند. ابو نعیم با عبارت «الحاضر الذاکر، الخاشع الصابر» از ایشان یاد کرده است. عطار کتاب تذکرة الاولیاء خود را با یاد این امام خاتمه داده و به پیروى از هجویرى از آن حضرت به «برهان ارباب مشاهدت» و «امام اولاد نبى» و «گزیده نسل على» تعبیر کرده است.

علاوه بر زهد عملى، بیانات آن حضرت در تفسیر الفاظى چون عبادت، محبت، غنا، تقوا، توکل و دنیا راهگشاى کسانى بوده که دین را از وجهه معنوى و عرفانى مى‏‌‌نگریسته‏‌‌اند. به گفته ابن حجر هیتمى امام باقر(ع) در ترسیم مقامات عارفان و بیان حقایق عرفانى سخنانى دارد که زبان از وصف آن عاجز است.

کلینى از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود پدرم همواره ذکر خدا مى‏‌‌گفت و افراد خانواده خود را هم به این کار سفارش مى‏‌‌کرد. در سفر حج او را دیدند که غسل کرد و با پاى برهنه وارد منطقه حرم شد، چون به مسجد الحرام رسید، به کعبه نگریست و با صداى بلند گریه کرد. آنگاه طواف کرد و بعد از نماز سر به سجده نهاد، هنگامى که سر از زمین برداشت محل سجده از بسیارى اشک مرطوب شده بود.

در برابر مصائب تسلیم بود و همواره مى‏‌‌ترسید که مبادا نعمتهاى خدا را ناسپاسى کرده باشد. زمانى یکى از افراد خانواده او بیمار شد و سپس درگذشت. امام که از بیمارى او ناراحت بود، بعد از مرگ وى هرگز اظهار جزع نکرد و فرمود: آنچه را دوست مى‏‌‌داریم از خدا مى‏‌‌خواهیم، اما وقتى آنچه براى ما ناگوار است روى دهد، نسبت به آنچه خدا براى ما پسندیده است، مخالفت نمى‏کنیم.

آن حضرت در برابر دوستان فروتنى مى‏‌‌کرد و بد زبانى افراد را نادیده مى‏‌‌انگاشت. ذهبى نقل کرده است که امام باقر(ع) در شبانه روز صد و پنجاه رکعت نماز مى‏‌‌گزارد، و از امام صادق(ع) روایت شده است که پدرش را بنابر وصیت خود او، در جامه‌‌‏اى که هنگام نماز بر تن مى‏‌‌کرد به خاک سپردند.

 

مقام علمى

همه مؤلفان در ادیان شیعه و سنى سبب ملقب شدن آن حضرت را به «باقر» دانش فراوان او دانسته‏‌‌اند، و غالبا این نامگذارى را از پیامبر اکرم(ص) مى‏‌‌دانند که جابر بن عبد الله انصارى از آن حضرت نقل کرده است.

ابن قتیبه به مناسبت نقل دیدار زید بن على بن حسین با هشام بن عبد الملک و اعتراض او به هشام به سبب تعبیر توهین آمیز وى نسبت به امام باقر(ع)، از زید نقل مى‏‌‌کند که لقب باقر را پیامبر(ص) بر محمد بن على نهاد.

سپس زید از جابر بن عبد الله نقل کرده که پیامبر(ص) از عمر طولانى جابر تا نایل شدن به دیدار فرزندشان «باقر» خبر داده و از او خواسته بود که چون آن فرزند را دید سلام پیامبر را به او برساند.

در این روایت از زبان پیامبر(ص) وجه این نامگذارى نقل شده است: «یبقر العلم بَقرا»(علم را به کمال و تمام مى‏‌‌شکافد) .

ابن بابویه نیز همین روایت جابر را با اندکى تفاوت با سند از جابر بن یزید جعفى آورده که جابر بن یزید این توضیح را افزوده بوده است: «لأنه بقر العلم، أى شَقَّه شَقَّا»(زیرا او علم را شکافت). شیخ مفید نیز این روایت را آورده است.

ابن عماد آن حضرت را از فقهاى مدینه برشمرده که به سبب دانش فراوان و شناختن ریشه و درون آن، او را باقر خوانده‏‌‌اند. ابن خلکان، صفدى و ذهبى نیز همین توضیح را آورده‏‌‌اند. ابن منظور نیز ذیل ماده «بقر» گفته است که به محمد بن على بن حسین(رضوان الله علیهم)، از آن رو باقر گفته مى‏‌‌شد که علم را مى‏‌‌شکافت و ریشه آن را شناخته بود و فروع آن را استنباط مى‏‌‌کرد و در دانش «تبقر» مى‏‌‌نمود.

سپس مى‏‌‌گوید: «تبقر» به معناى توسعه در دانش و مال آمده است. مرتضى زبیدى نیز ذیل ماده «بقر» روایت جابر را از پیامبر(ص) درباره آن حضرت نقل کرده است.

زمان امام باقر(ع)، یعنى دهه‏هاى آخر قرن اول و دهه‏هاى اول و دوم قرن دوم هجرى، زمان ظهور فقهاى بزرگ مخصوصا در مدینه بود. در این دوران، مسلمانان که از فتوحات خارجى و جنگهاى داخلى تا حدودى فراغت یافته بودند(و فقط خوارج و برخى شورشیان، خراسان و مناطقى دیگر را در ناآرامى نگاه داشته بودند-خوارج) از اطراف و اکناف سرزمینهاى اسلامى براى فرا گرفتن احکام الهى و فقه اسلامى به مدینه، که شهر حضرت رسول(ص) و اصحاب و تابعان ایشان بود، روى مى‏‌‌نهادند.

فقها و محدثان بزرگى از جمله سعید بن مسیب، عروة بن زبیر، خارجة بن زید بن ثابت، ربیعة الرأى، سفیان بن عیینه و محمد بن شهاب زهرى در این شهر جمع بودند. بخصوص که منع کتابت حدیث در زمان عمر بن عبد العزیز لغو شده بود.

در این دوران شکوفایى فقه و حدیث بود که دانش و معرفت امام باقر(ع) و نیز فرزند او امام صادق(ع)، بر همگان آشکار شد و اصول و مبانى کلام و فقه و سایر معارف دینى شیعه، که این دو امام بیش از همه مبین آن بودند، تدوین و توسط راویان و شاگردان ایشان به عالم پراکنده شد. بسیارى از مجتهدان و مؤسسان مذاهب فقهى دیگر از این دو امام فیض برده‏‌‌اند و به همین جهت، رایج شدن لقب «باقر» براى امام پنجم، که لقبى کاملا علمى است، بسیار پر معنى است.

نسایى از محدثان بزرگ اهل سنت آن حضرت را از «فقهاى بزرگ تابعین» در مدینه شمرده است و به گفته او، همه حافظان حدیث در استناد و احتجاج به قول آن حضرت اتفاق دارند. ذهبى او را جامع مقام علم و عمل و بزرگى و شایسته مقام خلافت دانسته است.

شیخ مفید درباره جایگاه علمى آن حضرت مى‏‌‌نویسد که بازماندگان صحابه و بزرگان تابعان و رؤساى فقهاى مسلمانان از آن حضرت در مسایل دینى روایت کرده‏‌‌اند. به نوشته او، امام اخبار پیشینیان و پیامبران را روایت مى‏‌‌کرد. مردم از او در باب مغازى و سیرت و سنت رسول(ص) حدیث مى‏‌‌آموختند و در مناسک حج، که از پیامبر نقل مى‏‌‌کرد، بر او اعتماد داشتند و از ایشان تفسیر قرآن بر مى‏‌‌نوشتند.

از عبد الله بن عطاء مکى نقل شده است که دانشمندان را در هیچ مجلسى کوچکتر از آن ندیده‏‌‌ام که در محضر ابو جعفر دیده‏‌‌ام، حکم بن عتیبه(از فقهاى بزرگ کوفه، متوفى 115) را در پیشگاه او به سان شاگردى نزد استاد دیدم. سبط ابن جوزى این مطلب را به عطا نسبت داده که ظاهرا خطا در نقل یا در کتابت است. سید محسن امین نیز این اختلاف را یادآورى کرده است.

ابو نعیم، ذهبى و ابن شهر آشوب شمارى از محدثان و فقها را به عنوان راویان امام باقر(ع) نام برده‏‌‌اند، که از آن جمله‏‌‌اند: اوزاعى، أعمش، ابن جریج، عطاء بن ابى رباح، حجاج بن أرطاة، ربیعة الرأى، عمرو بن دینار، محمد بن شهاب زهرى، جابر بن عبد الله انصارى، ابو اسحاق سبیعى، عبد الرحمن بن کیسان الاعرج، ابو بکر لیث بن سلیم کوفى و ابو حنیفه نعمان بن ثابت. بنابر این، عبارت ابن سعد که ضمن اذعان به مقام علمى امام باقر(ع)(و کان ثقة کثیر العلم)، گفته است: راویان آن حضرت کسانى نیستند که مقبولیت داشته باشند(لیس یروى عنه من یحتج به)، قابل تأمل و شگفت انگیز است.

در کتابهاى رجالى شیعه نامهاى راویان امام باقر(ع) ثبت شده و از جمله شیخ طوسى آنها را بر اساس حروف تهجى ذکر کرده که بالغ بر 466 تن مى‏‌‌شود. البته با تتبع در اسانید روایات، ممکن است بر شمارى بیش از این دست یافت، همچنانکه احتمال دارد برخى از این نامها به اصحاب امام جواد(ع) برمى‏گردد. برخى از راویان آن حضرت، مانند جابر بن یزید جعفى، عبد الله بن عطاء مکى و ابان بن تغلب از نظر محدثان اهل سنت نیز محترم بوده‏‌‌اند.

در این میان، یاران و پروردگان خاص مکتب امام باقر(ع) که ناشر و مبین آراء و اقوال آن حضرت بوده‏‌‌اند، جایگاه ویژه‌‌‏اى دارند. از معروفترین آنان علاوه بر جابر بن یزید و ابان بن تغلب، مى‏‌‌توان از کسانى چون ابو حمزه ثمالى، حمران بن اعین، محمد بن مسلم ثقفى، زرارة بن اعین، معروف بن خربوذ، برید العجلى، ابو بصیر اسدى و فضیل بن یسار نیز نام برد. به ابو حمزة ثمالى کتابهایى در حدیث و تفسیر نسبت داده شده و گروهى از بزرگان اهل سنت از او اخذ حدیث کرده‏‌‌اند.

جابر بن یزید که به گفته خود فقط 70000 حدیث از امام باقر(ع) فرا گرفته بود از آن حضرت غالبا با عنوان «وصى الاوصیاء و وارث علم الانبیاء» یاد مى‏‌‌کرد. همچنین از محمد بن مسلم روایت شده که از امام باقر(ع) درباره 30000 مطلب سؤال کردم. در میان عالمان شیعه شش نفر اخیر از داناترین دست پروردگان امام باقر(ع) و فرزندش، حضرت صادق(ع) شناخته شده‏‌‌اند و زراره برترین آنهاست. از آنها و دوازده تن دیگر اصطلاحا به عنوان اصحاب اجماع یاد مى‏‌‌شود.

مطالب منقول از امام باقر(ع) در صحاح و سنن اهل سنت اندک است. مثلا بخارى فقط سه حدیث در باب غسل را از آن حضرت نقل کرده که از جابر بن عبد الله روایت کرده بوده‏‌‌اند. اما در متون حدیثى و فقهى شیعه، اعم از امامیه و اسماعیلیه(مثلا دعائم الاسلام قاضى نعمان)، بالاترین رقم حدیث به این امام و فرزندش اختصاص دارد.

علت اصلى کم بودن احادیث امام باقر(ع)، و به طور کلى امامان شیعه در کتابهاى اهل سنت، چند چیز است. از جمله بیشتر راویان این احادیث، شیعیان، و به تعبیر اهل سنت رافضیان، بوده‏‌‌اند، و حال آنکه به نقل روایت از قول رافضه، اعتراض و آن را منع کرده‏‌‌اند. دیگر اینکه امام باقر(ع) بسیارى از مطالب دینى و احکام فقهى را بى‏آنکه به صورت حدیث به پیامبر(ص) نسبت دهد، بیان مى‏‌‌کرده است، و این از نظر شیعیان کاملا پذیرفته است.

زیرا امام باقر(ع) را امام معصوم و جانشین پیامبر مى‏‌‌دانند که دانش او به واسطه پدرانش به پیامبر مى‏‌‌رسیده است.

/ 2 نظر / 18 بازدید
سلاله

سلام ، از آشنايي با شما خوشوقتم . منم اين روز رو به شما تسليت ميگم . وب شما آدم رو به عرش ميبره بي تملق . با مقدمه از زندگينامه اشرف پهلوي به روزم خوشحال ميشم نظر شما رو بدونم و اگر موافق لينك هستيد لطفا خبرم كنيد . پايدار باشيد[گل]

رضایی

من هم به نوبه خودم، شهادت امام باقر(ع) را به شما و همه دوستان و مسلمانان تسلیت میگم. وبلاگ خوبی داری. موفق باشی. خدانگهدار