مسابقه چهار شاعر زبردست!

چهار شاعر زبردست در مجلسى به دور هم نشستند که عبارت بودند از:

1- عنصرى(ابوالقاسم حسن بن احمد، از شاعران بزرگ دوره غزنویان).

2- عسجدى(ابونظر عبدالعزیز بن منصور از شعراى بزرگ عصر غزنویان).

3- فرخى(ابوالحسن على بن جولوغ سیستانى از شعراى بزرگ عصر غزنویان).

4- فردوسى(ابوالقاسم ادیب بزرگ و شاعر سترگ و سخن سراى نامى ایرانى و اسلامى‌که در سال 409 یا 410 ه ‍ق در سن 80 سالگى از دنیا رفت و قبرش در طوس نزدیک مشهد قرار دارد).

عنصرى و عسجدى و فرخى در شهر غزنین، در باغى مجلس انسى داشتند. فردوسى در سفر خود، به غزنین وارد گردید. اتفاقا خبر ورود فردوسى به سه شاعر نامبرده رسید. و بین آنها بگو مگو شد که آیا فردوسى را به مجلس خود راه دهند یا نه؟ سرانجام عنصرى گفت: ما فردوسى را با گفتن شعر، امتحان مى‌کنیم اگر خوب به میدان آمد، او را در مجلس همیشگى خود مى‌پذیریم.

این پیشنهاد مورد قبول واقع شد. با فردوسى ملاقات کردند. پس از احوالپرسى و خیر مقدم، عنصرى گفت: ما چهار نفر مى‌خواهیم با هم یک رباعى بگوئیم، هر یک از ما سه نفر، یک مصرع آن را مى‌گوئیم و تو مصرع چهارمش را بگو. فردوسى قبول کرد.

عنصرى گفت: چون عارض تو، ماه نباشد روشن.

عسجدى گفت: مانند رخت، گل نبود در گلشن.

فرخى گفت: مژگانت همى گذر کند از جوشن.

فردوسى بى‌درنگ گفت: مانند خدنگ گیو در جنگ پشن[1].

همه شاعران از زیبائى سخن فردوسى و آگاهى او بر تاریخ سلاطین، و حسن تعبیر او در شعر، که رباعى را یک رباعى حماسى نمود، تعجب کردند، تا آن جا که عنصرى، فردوسى را نزد سلطان محمود غزنوى معرفى کرد.

فردوسى در آن جا اشعارى گفت، که سلطان محمود، بسیار از زیبائى ظاهر و باطن اشعار او در شگفت شد، و گفت: مجلس ما را فردوس برین ساختى.

و بنا به نقل قاضى نورالله شوشترى، فردوسى به خاطر همین جمله، معروف به این لقب(فردوسى) گردید.


[1]- یعنىمانندتیرراستوبلندگیو(پسرگودرز) درجنگی که درمحلپشن رخ داد(که درآن، تورانیانفتحکردندواکثرپسرانگودرزکشتهشدند(.

/ 5 نظر / 8 بازدید
وبگرد ایرانی

خیلی جالب بود تا حالا نشنیده بودم و چقدر زیباست شعرهای او در شاهنامه: نخست آفرینش خرد را شناس نگهبان جانست و آن سه پاس× سه پاس تو چشم است وگوش و زبان کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان× خرد را و جان را که یارد ستود و گر من ستایم که یارد شنود× موفق باشید

مسعود

برای همین است که شاعری مانند جامی در مدح او می‌گوید: بین! که چون سهم اجل را قوسی کرد گردون ز پی فردوسی با دل شق‌شده چون خامه‌ی خویش ماند سرریز ز شهنامه‌ی خویش داستان خواندنی و قشنگی بود. بازم بنویس. یا هو مدد

سالار

خیلی با حال بود انصافا حال کردم. دم شاعر وطنی گرم. دستت درست داداش. بای

Mobina

سلام بزرگوار ممنون از حضورتون و انتخاب حكايت زيباتون...احسنت بر حسن انتخابتان هميشه با خدا و همواره بيادش باشيم التماس دعا حق يارتان

النازعطاپور

سلام خیلی جالب بود[گل] باز هم فردوسی خودمون[نیشخند]