مادر؛ عصاره رحمانیت خدا

 

.:مادر عزیزم دوستت دارم :..

 

ای مــــادر عزیز که جانم فدای تــو          قــربان مهربانی و لطف و صفای تو

هرگز نـشد مـحبّت یـاران و دوستـان         هـمپایه مـحبّت و مــهر و وفـای تو

مهرت‌برون نمیرود از سینه‌ام‌که هست           این‌سینه خانه‌ی تو و این‌دل سرای‌تو

آن گـــوهــر یـگانـه دریـای خلقتی        کانـدر بـرون ز عهد مدح و ثنای تو

هـر بهره ای که برده‌ام از حسن تربیت         بـاشد ز فـیض کوشش بی منتهای تو

ای مــادر عزیزم کـه جان داده‌ای مرا      سهل‌است اگرکه‌جان دهم‌اکنون برای‌تو

اگر جـان خویش هم ز برایت فدا کنم       کـاری بزرگ نیست که باشد سزای تو

تنها همان توئی که چو برخیزی‌از میان     هــرگز کـسی دگـر ننشیند به جای تو

خوشنودی تو مایه خوشنودی من است       زیــرا بود رضای خــدا در رضای تـو

گـر بود اختیار جــهانی به دست مــن     می‌ریـختم تمـام جــهان را به پای تو

/ 3 نظر / 79 بازدید
عاشق تنها

مادر؛ اي لطيف ترين گل بوستان هستي، اي باغبان هستي من، گاهِ روييدنم باران مهرباني بودي که به آرامي سيرابم کند. گاهِ پروريدنم آغوشي گرم که بالنده ام سازد. گاهِ بيماري ام، طبيبي بودي که دردم را مي شناسد و درمانم مي کند. گاهِ اندرزم، حکيمي آگاه که به نرمي زنهارم دهد. گاهِ تعليمم، معلمي خستگي ناپذير و سخت کوش که حرف به حرف دانايي را در گوشم زمزمه مي کند. گاهِ ترديدم، رهنمايي راه آشنا که راه از بيراهه نشانم دهد.

کسری

من هم این روز را به تمام مادران ایرانی تبریک میگم. براشون بهروزی و سلامتی آرزومندم. بای