داستانهایی عجیب و خواندنی از سه معصوم

توبه نَبیره شیطان و ارتباط با انبیاء

روزى پیامبر خدا(ص) در بین کوه‌‌هاى مکّه قدم مى‌‌زد، چشمش افتاد به مردى بلند قامت، به او فرمود: تو از جنّیان هستى، اینجا چه مى‌‌کنى؟

گفت: من «هام» فرزند «هیثم» فرزند «قیس» فرزند «ابلیس» هستم.

حضرت فرمود: بین تو و ابلیس دو پدر فاصله است؟

گفت: آرى.

فرمود: چند سال عمر کرده‌‌اى؟

پاسخ داد: به مقدار عمر دنیا، آن روزى که قابیل، هابیل را کشت، من نوجوان بودم و مى‌‌شنیدم که آن دو چه مى‌‌گویند؛ و کار من این بود که بین افراد تفرقه و دشمنى ایجاد مى‌‌کردم، و بر بام خانه‌‌ها و سر دیوارها مى‌‌رفتم و شور و شیون به راه مى‌‌انداختم، و سعى داشتم که افراد صله رحم نکنند، نیز خوراک و طعام انسان‌‌ها را فاسد مى‌‌گرداندم.

حضرت رسول(ص) فرمود: کارهاى بسیار زشت و خطرناکى را انجام داده‌‌اى.

هام گفت: مدّتها است توبه کرده‌‌ام و توسّط حضرت نوح(ع) هدایت گشتم و سوار کشتى او شدم، من همراه حضرت هود(ع)، در مسجد هنگام عبادت با دیگر مؤمنین حضور داشتم، و با حضرت إلیاس(ع) در جریان ریگ‌‌هاى بیابان بودم؛ و آن هنگامى که خواستند حضرت ابراهیم(ع) را در آتش بیندازند حضور داشتم؛ و چون خواستند حضرت یوسف(ع) را به چاه افکنند کنارش بودم، او را در بغل گرفته و آهسته در چاه نهادم، هچنین در زندان، مونس و همدم او بودم.

و نیز مدّتى با حضرت موسى(ع) بودم و مقدارى از تورات را به من تعلیم نمود و فرمود: چنانچه حضرت عیسى را ملاقات کردى، سلام مرا به او برسان، و حضرت عیسى(ع) مقدارى از انجیل را به من تعلیم داد و سپس فرمود: سلام مرا به حضرت محمّد(ص) برسان.

پس یا رسول اللّه! سلام حضرت عیسى بر تو باد.

رسول خدا(ص) فرمود: سلام خدا بر او باد و نیز سلام بر تو که سلام رسان هستى. اى هام! چنانچه خواسته‌‌اى دارى، بگو؟

هام گفت: آرزوى من آن است که خداوند تو را براى هدایت و نجات امّت نگه دارد و این که امّت، صادقانه مطیع وصىّ و خلیفه‌‌ات باشند، چون که امّتهاى گذشته به جهت مخالفت و دشمنى با اوصیاى پیغمبرانشان هلاک شدند و تقاضاى دیگر من آن است که مقدارى از قرآن را به من بیاموزى تا در نماز بخوانم.

حضرت رسول به امام على(ع) فرمود: یا على! هام راتعلیم ده و با او مدارا کن.

هام اظهار داشت: یا رسول اللّه! این شخص کیست؟ تا همدم او باشم، چون جنّیان فقط تابع پیغمبر و یا خلیفه او هستند.

حضرت فرمود: اى هام! خلیفه‌‌ی انبیاء دیگر، چه کسانى بودند؟

گفت: خلیفه‌‌ی آدم؛ فرزندش شیث بود، خلیفه‌‌ی نوح؛ سام، خلیفه‌‌ی هود؛ یوحنّا پسر عموى هود بود و خلیفه‌‌ی ابراهیم؛ اسماعیل، خلیفه‌‌ی اسماعیل؛ اسحاق، خلیفه‌‌ی موسى؛ یوشع، خلیفه‌‌ی عیسى؛ شمعون، و اینها خلیفه‌‌ی پیغمبران خود گشتند، چون زاهدترین افراد نسبت به دنیا و راغب‌‌ترین آنها در آخرت بودند.

پیامبر خدا(ص) فرمود: در کتاب‌‌هاى آسمانى چه کسى خلیفه من معرّفى شده است؟

گفت: در تورات، شخصى به نام «ایلْیا» ذکر شده؛ پس حضرت فرمود: این شخص، همان «ایلیا» است؛ و یکى از نامهاى دیگر او، حیدر است.

سپس هام بر حضرت علىّ(ع) سلام کرد.

پس از آن، حضرت علىّ(ع) بعضى از سوره‌‌هاى قرآن را به هام(نبیره شیطان) تعلیم نمود.

(منبع: بصائر الدّرجات: 121)

دوست و رازدار رسول خدا(ص)

امّ سلمه همسر رسول خدا(ص) حکایت کند:

در آن روزهائى که حضرت رسول(ص)، در بستر بیماری و آن ناراحتى بود که سبب فوت و شهادت حضرتش شد، به بعضى از اطرافیان خود فرمود:

دوست مرا بگوئید بیاید. عایشه شخصى را به دنبال پدرش ابوبکر فرستاد و چون او وارد شد حضرت رسول صورت خود را از او برگرداند و فرمود: دوست مرا بگوئید بیاید.

پس حفصه شخصى را به دنبال پدرش عمر فرستاد و چون عمر وارد شد، نیز حضرت صورت خود را برگرداند و فرمود: دوست مرا بگوئید بیاید.

در این هنگام فاطمه زهرا(س)، شوهرش علىّ بن ابى طالب(ع) را به حضور پدرش فرستاد.

وقتی علی(ع) وارد شد، حضرت از جاى برخواست و از ورود علی(ع) تجلیل نمود و او را در بغل گرفته و به سینه خود چسبانید.

پس از آن على(ع) فرمود: پیامبر خدا(ص) هزار حدیثِ علمى به من تعلیم نمود که از هر یک از آنها هزار رشته دیگر باز مى‌‌شود تا جائى که من و پیامبر عرق کردیم و عرق آن حضرت بر من و عرق من بر آن حضرت جارى گشت.

(بحارالأنوار22: 461)

زن شدن مردی که در امامت امام حسن(ع) شکّ کرد

روزى امام حسن مجتبى(ع) در جمعى از اقشار مختلف مردم حضور داشت، که یکى از افراد آن مجلس گفت:

یابن رسول اللّه! شما که اینقدر قدرت دارید و مى‌‌توانید با دعا معاویه را نابود کنید و زمین عراق و شام را جابجا نمائید؛ و حتّى کارى کنید که زن تبدیل به مرد شود؛ و یا مرد، زن گردد، چرا این همه ظلم‌‌هاى معاویه را تحمّل کرده و سکوت مى‌‌نمایید؟!

ناگاه یکى از دوستان معاویه که در آن جمع حاضر بود؛ با حالت تمسخر و توهین گفت: این شخص -یعنى؛ امام حسن مجتبى(ع)- کارى نمى‌‌تواند انجام دهد، چون او توان چنین کارهائى را ندارد.

در همین حال حضرت به آن دوست معاویه که از اهالى شام بود خطاب کرد و فرمود: تو خجالت نمى‌‌کشى که در بین مردها نشسته‌‌اى، بلند شو و جاى دیگر بنشین.

ناگهان مرد شامى به خود نگاه کرد و متوجّه شد که به شکل و شمایل زنان در آمده است و دیگر علامت مردى در او نیست.

سپس امام حسن مجتبى(ع) به آن مرد شامى که تبدیل به زن شد، فرمود: اینک همسرت به جاى تو مرد گردید؛ و او با تو همبستر مى‌‌شود و تو یک فرزند خنثى آبستن خواهى شد.

چند روزى پس از گذشت از این ماجرا، هر دوى آن مرد و زن شامى نزد امام حسن مجتبى(ع) آمدند و از کردار و رفتار خود پشیمان شده و توبه کردند.

حضرت در حقّ آنها دعا کرد و از خداوند متعال براى آنان درخواست مغفرت نمود؛ و هر دوى آنها به دعاى حضرت، به حالت اوّلشان بازگشتند.

(منبع: إثبات الهداة 2: 56)

آیا امام رضا(ع) ما را به عنوان شیعه قبول دارد؟ (نشانه‌‌های شیعه واقعی)

وقتی موضوع ولایتعهدى حضرت علىّ بن موسى الرّضا(ع) پایان و تثبیت یافت، روزى دربان امام رضا(ع) وارد منزل آن حضرت شد و گفت: عدّه‌‌اى آمده‌‌اند، اجازه ورود مى‌‌خواهند و مى‌‌گویند: ما از شیعیان على(ع) هستیم.

امام رضا(ع) اظهار داشت: در حال حاضر فرصت ندارم، به آنها بگو که در وقتى دیگر بیایند.

چون آن جماعت رفتند و در فرصتى دیگر آمدند، باز امام(ع) اجازه ورود نداد. تا آن که حدود دو ماه بدین منوال گذشت؛ و آنان توفیق زیارت و ملاقات با مولایشان را نیافتند و ناامید شدند.

ولى با این حال براى آخرین مرحله نیز جلوى منزل حضرت آمدند و با حالت خاصّى اظهار داشتند:

ما از شیعیان پدرت، امام علىّ بن ابى طالب(ع) هستیم و با این برخورد شما، دشمنان ما را شماتت و سرزنش مى‌‌کنند، حتّى در بین دوستان، دیگر آبروئى برایمان نمانده است؛ و نیز از رفتن به شهر و دیار خود خجل و شرمنده‌‌ایم.

در این هنگام، امام رضا(ع) به غلام خود فرمود: اجازه دهید آنها وارد شوند.

همین که آنان وارد مجلس شدند، حضرت به ایشان اجازه نشستن نداد، لذا سرگردان و متحیّر، سرپا ایستادند و گفتند:

یابن رسول اللّه! این چه ظلم بزرگى است که بر ما روا داشته‌‌اى که پس از آن همه سرگردانى، نیز این چنین مورد بى اعتنائى و بى توجّهى قرار گرفته‌‌ایم، مگر گناه ما چیست؟

با این حالت، مرگ براى ما بهتر خواهد بود.

در این لحظه، امام رضا(ع) فرمود: آنچه که بر شما وارد شده و مى‌‌شود، همه آنها نتیجه اعمال و کردار خود شما مى‌‌باشد؛ و نسبت به آن بى‌‌اهمیّت هستید!

آن جماعت، همگى گفتند: یابن رسول اللّه! توضیحى بفرما تا براى ما روشن شود که خلاف ما چیست؟

و ما چه کرده‌‌ایم، و چه گناهى از ما سر زده است؟

حضرت فرمود: چون شما ادّعاى بسیار بزرگى کردید؛ و اظهار داشتید که «شیعه حضرت امیرالمؤمنین، امام علىّ بن ابى طالب(ع)» هستید.

واى بر حال شما، آیا معناى ادّعاى خود را فهمیده‌‌اید؟

و سپس افزود: شیعه حضرت علىّ(ع) همانند امام حسن و امام حسین(ع)، سلمان فارسى، ابوذر غفّارى، مقداد، عمّار یاسر و محمّد بن ابى بکر هستند، که در انجام اوامر و دستورات امام علىّ(ع) از هیچ نوع تلاش و فداکارى دریغ نورزند.

ولى شما بسیارى از اعمال و کردارتان مخالف آن حضرت مى‌‌باشد و در انجام بسیارى از واجبات الهى کوتاهى مى‌‌کنید و نسبت به حقوق دوستان خود بى اعتنا و بى توجّه هستید و در مواردى که نباید تقیّه کنید، تقیّه می‌‌کنید.

و با این عملکرد نیز مدّعى هستید که شیعه امیرالمؤمنین، امام علىّ(ع) مى‌‌باشید!

شما اگر مى‌‌گفتید که از دوستان و علاقمندان آن حضرت و از مخالفین دشمنانش هستیم، شما را مى‌‌پذیرفتم و این همه دردسر و مشکلات را متحمّل نمى‌‌شدید.

شما منزلت و مرتبه‌‌اى بسیار عظیم و شریف را مدّعى شدید، که چنانچه در گفتار و کردارتان صادق نباشید، به هلاکت خواهید افتاد، مگر آن که مورد عنایت و رحمت پروردگار متعال قرار گیرید و لطف خداوند شامل حالتان شود.

اظهار داشتند: یابن رسول اللّه! ما از آنچه ادّعا کرده و گفته‌‌ایم، پوزش مى‌‌خواهیم و مغفرت مى‌‌طلبیم و آنچه را که شما فرمودید، ما نیز بر آن عقیده هستیم؛ و هم اکنون اعلام مى‌‌داریم که ما از «دوستان و علاقمندان شما اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)» مى‌‌باشیم و مخالف دشمنان شما بوده و خواهیم بود.

در این هنگام، امام رضا(ع) فرمود: اکنون خوش آمدید، شما برادران من هستید.

و سپس آن جماعت را بسیار مورد لطف و عنایت خویش قرار داد و از دربان پرسید: این جماعت چند مرتبه آمدند و خواستند که وارد منزل شوند؛ و مانع ورود ایشان شدى؟

دربان گفت: شصت مرتبه.

امام(ع) فرمود: باید جبران گردد، شصت مرتبه بر آن‌‌ها وارد مى‌‌شوى و سلام مرا به آن‌‌ها مى‌‌رسانى؛ چون که توبه آنها قبول شد و مستحقّ تعظیم و احترام گشتند و اکنون وظیفه ما است که در رفع مشکلات آن‌‌ها و خانواده‌‌هایشان همّت گماریم.

و بعد از آن، حضرت دستور فرمود تا مقدار قابل توجّهى مبرّات و خیرات به آن‌‌ها کمک شود.

(منبع: احتجاج مرحوم طبرسى 2: 459)

/ 10 نظر / 5 بازدید
لینکدین

سلام مطلب شما در لینکدین کار شد. لطفا لینک باکس طلبگیِ لینکدین را در پیوندهای وبلاگتون قرار بدید و تبلیغ کنید. لینکدین کاری به جز فرستادن بازدید برای وبلاگ طلبه ها ندارد.

مشکات

سلام وبلاگتون واقعا عالیست جای تحسین دارد امیدوارم در این راه بیش از پیش موفق باشید. این ایام جانگداز را به شما تسلیت میگویم . از حضورتون هم ممنونم

لیلا - ق

داستان اول رو قبلا هم خونده بودم اما داستان امام حسن و امام رضاعلیهم السلام بسیار عالی و زیبا و تامل برانگیز بودند باز هم از زحمات شما تشکر میکنم ........ التماس دعا [لبخند]

علی

سلام. بسیار زیبا بود. خدا به شما خیر بدهد.

خلوت نشین

سلام علیکم خدا خیرتان بدهد از مطالبتان استفاده کردیم

علی مصداقی

سلام، مثل همیشه عالی و بی نظیر و بسیار آموزنده، ولی امیدوارم فقط ننویسیم و نخوانیم بلکه عمل بسیار مهمتر می باشد. موفق باشید، التماس دعا

pat & mat

عجب!!!! همشون جالب بودن خیلی خیلی استفاده کردم خداشاهده که چقد خوشم اومد خسته نباشی داداشی دستت دردنکنه

مجتبی

[گل]

مهدی

قشنگ بود......به ما هم سر بزن......نظر یادت نره..... به روی سطح آینه دوباره آه می کنم در آن غبار و تیرگی تو را نگاه میکنم دوباره با نگاه تو پر از ترانه می شوم و کوه رنج و غصه را به قدر کاه میکنم تو هستی و دوباره من پر از صدای خنده ام تو را در آسمان دل دوباره ماه میکنم [گل] اگر با تبادل لینک موافقی خبرم کن

حدیث

بسیار مطالب عالی بود تا به حال نشنیده بود. موفق باشید[گل] التماس دعا