نکاتی مهم پیرامون متعه(ازدواج موقّت)

موضوعاتی که در این گفتار به آنها پرداخته شده است:

ازدواج موقّت یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعى است.

ازدواج موقت چیست؟

چرا ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى است؟

مشکل جنسى جوانان

فلسفه ازدواج موقت

یک نکته مهم دیگر

اما تکلیف فرزندان «ازدواج موقت»

ازدواج مسیار!

نتیجه بحث پیرامون «ازدواج موقت»

 

ازدواج موقّت یک ضرورت اجتناب ناپذیر اجتماعى است

 در اینجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسیارى از ایرادهایى که از عدم توجه به فلسفه، و شرایط، و حدود و قیود آن ناشى مى‌شود، را بیان مى‌کنیم.

اخیراً در پاره‌اى از نشریات، یک بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله‌اى به نام «صیغه»! مطرح شده بود که نمونه کاملى از دخالت افراد غیر صلاحیت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.

گردانندگان این مجله، ضمن سفسطه‌ها و فریب کارى‌هاى روشنى خواسته‌اند درباره این قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور دیگر جلوه دهند.

نظر به اینکه آنها تنها کسانى نیستند که روح این قانون عالى اسلامى را درک نکرده‌اند، بلکه در گوشه و کنار افراد زیادى پیدا مى‌شوند که بر اثر تبلیغات مسموم یا سوء استفاده هایى که از این قانون شده چنان تصور مى‌کنند که میان «فحشا» و «ازدواج موقت» هیچ گونه فرقى جز در لفظ نیست!

حتى اگر به کسى «فرزند صیغه» یا «ابن الصیغه» گفته شود، درست مثل اینکه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب کرده باشند، ناراحت مى‌گردد، بنابراین آنها نتیجه مى‌گیرند فحشا و ازدواج موقت هر دو باید به طور مساوى محکوم و ممنوع اعلام گردد.

لذا لازم دانستیم این مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح کرده و نقاط مبهم و تاریک آن را روشن سازیم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محیط، بدانند این قانون اسلامى یک حکم کاملا مترقى و اصلاحى است که اگر به طور صحیح و با تمام شرایط و قیود آن اجرا گردد عامل بسیار مؤثرى براى ریشه کن کردن «فحشا» و «انحرافات جنسى» است.

ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت که در افواه «عوام» به نام «صیغه» مشهور شده از نظر قوانین اسلامى یک نوع قرارداد ازدواج است که با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هیچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.

در ازدواج موقت، مرد و زنى که ازدواج آنها با یکدیگر بلامانع است با هم پیمان زناشویى مى‌بندند و عقد مى‌خوانند و تعیین «مهریّه» و «مدت» مى‌کنند، و فرزندى که از آنها به وجود مى‌آید یک فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزایاى یک فرزند است.

پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدایى دو همسر از یکدیگر، زن باید «عدّه» نگهدارد، یعنى پیش از گذشتن «مدت معینى» حق ندارد با مرد دیگرى ازدواج دائم یا موقت کند(مدت مزبور أقلاً چهل و پنج روز تمام براى زنانى که عادت ماهانه نمى‌بینند و براى آنها که عادت ماهانه مى‌بینند؛ دوبار قاعده شدن است).

بدیهى است فلسفه نگه داشتن عدّه این است که روشن شود که از شوهر اوّل نطفه‌اى در رحم زن منعقد شده است یا نه، چه اینکه اگر منعقد شده باشد در این مدت آشکار مى‌شود، ناگفته پیداست که در صورت انعقاد نطفه، باید تا موقع وضع حمل، از ازدواج با دیگرى خوددارى نماید.

بنابراین اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور که در واقع «حریم زوجیت» محسوب مى‌شود با دیگرى عقد ازدواج دائم یا موقت ببندد، ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت»(زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام کیفرهایى است که در اسلام براى این کار تعیین شده است.

از این گفتار چنین نتیجه مى‌گیریم که تمام حدود ازدواج و شرایط همسرى که در «ازدواج دائم» وجود دارد باید در «ازدواج موقت» رعایت گردد(به استثناى موضوع مدت ازدواج).

فقهاى اسلام طبق مدارک اسلامى تصریح کرده‌اند که این دو نوع ازدواج، از نظر احکام، هیچگونه فرقى با هم ندارند جز در یک مورد و آن اینکه:

در ازدواج دائم «مسلمان» نمى‌تواند با «غیر مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غیر مسلمانى که از اهل کتاب است(مانند مسیحى و یهودى) مانعى ندارد.

اما از نظر «آثار حقوقى» این دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با یکدیگر فرق دارند:

1) در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمى‌برند(ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى‌برد).

تازه این در صورتى است که در عقد، شرط ارث نکنند، بنابراین اگر هنگام اجراى صیغه عقد، شرط نمایند که از یکدیگر ارث ببرند این حق براى آنها ثابت خواهد بود.

2) در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى‌تواند بگیرد، ولى قابل توجه اینجاست که چون مهریه حد معینى ندارد و از طرفى مدت این ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى‌تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پیش بینى کرده و به مقدار مهر بیفزاید، و شاید اینکه در اسلام دستور داده شده در این نوع ازدواج، «مهر» صریحاً در متن عقد ذکر شود براى مراعات همین نکته و امثال آن بوده است.

روى این حساب این دو مورد تفاوت حقوقى (یعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغییر و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط کردن در متن عقد، و نفقه را از طریق اضافه نمودن مهر مى‌توان تأمین نمود) فاصله زیادى میان این دو نوع ازدواج از نظر آثار ایجاد نمى‌کند.

از توضیحات بالا این نکته روشن گردید که: افراد کم اطلاع یا مغرضى که مى‌گویند در ازدواج موقت زن به صورت یک «کنیز» یا یک «کالاى تجارتى» به فروش مى‌رسد و یا به صورت یک قالیچه یا یک دست لباس در مى‌آید و به اجاره داده مى‌شود؛ کاملا غیر منطقى و نادرست و دور از حقیقت است.

کجاى قانون «ازدواج موقت» مى‌گوید زن به صورت کنیز و برده در آید یا مانند یک کالا فروخته یا اجاره داده شود؟!

آیا ازدواج موقت جز یک «پیمان دو جانبه زناشویى» منتها براى مدت معین، با رعایت تمام شرایط، چیز دیگرى هست؟ و آیا این پیمان دو جانبه با سایر قراردادها و پیمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!

این، نهایت بى انصافى است که انسان، قضاوت نسنجیده‌اى درباره موضوعى که یک وسیله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانکه خواهد آمد) بنماید و آن را طور دیگرى جلوه دهد.

مگر نه این است که در ازدواج موقت، طرفین با رضایت کامل و آزادى اراده و اختیار و بدون هیچ گونه اجبار اقدام به بستن این قرارداد دوجانبه مى‌نمایند؟

با این حال آیا نام ازدواج موقت را «یک جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى یا سوءنیّت یا هر دو نیست؟

آیا اگر ما جلوى این قانون را که اجراى صحیح آن مى‌تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بین ببرد بگیریم، و به جاى آن بساط ننگین «روسپى‌گرى» را پهن کنیم خدمتى به جنس زن کرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده‌ایم؟

نکته جالب توجه اینکه در مورد تعبیر به «اجاره دادن زن» که عدّه اى از مخالفان ما روى آن تکیه کرده‌اند، طبق تصریح فقهاى ما، اگر صیغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند، یعنى زن بگوید «آجَرتُک نفسى»(خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از این موضوع به خوبى روشن مى‌شود که روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره کاملا مباینت دارد، به دلیل اینکه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.

سوء استفاده را نباید به حساب قانون گذارد

ولى در اینجا یک نکته اساسى وجود دارد و آن اینکه با نهایت تأسف عدّه‌اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از این قانون اسلامى که بر اساس یک حکم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحیح آن (همان طور که اشاره شد و بعداً توضیح داده مى‌شود) مى‌تواند به عنوان یک حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسیارى دیگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گیرد، آرى آنها از این قانون مانند بسیارى از قوانین دیگر سوءاستفاده کرده و آن را وسیله اى براى اجراى نیات ناپاک و شهوت رانى بى قیدوشرط خود قرار داده‌اند.

تا آنجا که هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت این «ماسک» عملى ساخته‌اند، کار به جایى رسیده که معناى ازدواج موقت را به آن همه شرایط و قیود، به این اندازه تنزل داده‌اند که هنگامى که یک مرد هوسباز با یک زن آلوده روبه رو مى‌شود تنها با گفتن یک جمله آن هم بدون هیچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام کیفیّات ننگین آن مجاز گردد!

این اعمال بى رویه و غلط دستاویزى به دست افراد مغرض داده تا در این مورد به تبلیغات مسموم خود ادامه دهند. و همین سبب شده که نام ازدواج موقت یا به قول عوام «صیغه» به قدرى مورد تنفر قرار گیرد که از دریچه چشم افراد بى اطلاع از قوانین اسلامى یک نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با دیده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقیر مقام زن بشناسند.

ولى ما ضمن ابراز تأسف شدید از این سوء استفاده ها یک سؤال داریم و آن اینکه اگر فرضاً یک قاضى از مقام خود و مصونیتى که در پناه قانون دارد سوء استفاده کند، و آن را وسیله اى براى سر کیسه کردن مردم یا تصفیه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آیا باید مسأله قضاوت را به کلى تعطیل کرد یا جلو سوء استفاده ها را باید گرفت؟

یا اگر یک نویسنده براى پر کردن جیب خود از مقام شامخ نویسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحریک شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف کند، آیا باید جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشریات مفید و سودمندى که مایه بیدارى افکار مردم است به کلى گرفته شود، یا قلم سوء استفاده چى را باید شکست؟!

کدام منطق و کدام عقل اجازه مى‌دهد که جلوى قوانین و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آیا به خاطر یک بى نماز یا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى‌بندند؟

اصلا کدام قانون و کدام مقام است که از آن سوء استفاده نشده است؟ آیا باید جلوى سوء استفاده ها را گرفت یا قوانین را در هم کوبید؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى‌کند.

خلاصه اینکه این اشتباهات هیچ گونه تأثیرى در ماهیت و نتایج و آثار مفید این قانون اسلامى نمى‌تواند داشته باشد، باید این قانون را اجرا کرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.

  چرا ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعى است؟

 این یک قانون کلى و عمومى است که: «اگر به غرایز طبیعى انسان به صورت صحیحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها، به سوى راههاى انحرافى کشیده خواهد شد».

به همین دلیل مى‌توان اصلاح و فساد اجتماعات را در این دو جمله خلاصه کرد: اصلاح اجتماع یعنى رهبرى و اشباع صحیح غرایز و تأمین نیازمندى هاى روحى و جسمى از طریق درست، و فساد اجتماع یعنى عدم رهبرى و عدم اشباع صحیح آنها!

این موضوع نیز قابل انکار نیست که غرایز طبیعى را نمى‌توان از بین برد (و نباید هم از بین برد)(1) تنها مى‌توان جریان آنها را تغییر داد.

بنابراین راه صحیح براى مبارزه با مفاسد اجتماعى این است که غرایز انسان و نیازمندى هاى روحى و جسمى او را درست بشناسیم و آنها را به طور معقول اشباع نماییم.

بدیهى است هر گونه اشتباه و گمراهى در این قسمت سرانجام منجر به یک فساد و بحران اجتماعى خواهد گردید.

بد نیست براى روشن شدن این واقعیت، یک مثال بزنیم:

انسان پس از یک رشته فعالیت مداوم و یکنواخت و کار خسته کننده نیازمند تفریح و سرگرمى و تنوع است.

تفریح و تنوع، حکم روغنکارى اعصاب خسته، و گردگیرى روح هاى پژمرده را دارد، و بدون آن، روح، نشاط خود را از دست مى‌دهد و یک حال عصبانیّت و ستیزه جویى و عصیان جانشین آن مى‌گردد.

بنابراین، مسأله سرگرمى و تفریح صورت یک ضرورت اجتماعى را پیدا مى‌کند که نسبت مستقیم با مقدار فعالیتهاى زندگى دارد.

حال اگر این سرگرمى و تفریح از طریق سالم و مشروع تأمین نگردد و به این نیازمندى طبیعى از طریق صحیح پاسخ نگوییم افراد به سوى سرگرمى هاى غلط و گمراه کننده جذب خواهند شد و منظور خود را از آن راهها تأمین خواهند نمود.

  مشکل جنسى جوانان

 اکنون این اصل کلى را درباره «غریزه جنسى» که به عقیده بسیارى از روانکاوان نیرومندترین غرایز انسان (یا لااقل یکى از نیرومندترین آنهاست) مورد بررسى قرار دهیم:

بارها جوانان این موضوع را (کتباً یا شفاهاً) با ما در میان گذارده‌اند که به عقیده آنان جوانان پاکدامن در اجتماعات کنونى در یک بن بست غیر قابل حل از نظر امور جنسى قرار دارند، و براى پیدا کردن راه حل، از ما استمداد جسته‌اند.

مشکل جنسى جوانان (مخصوصاً در اجتماعات کنونى) بسیار جدى و قابل مطالعه است زیرا:

از یک طرف، عدم تمکن مالى اکثریت قریب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزینه کمرشکن زندگى، و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصیل که غالباً تا سن 20 و 25 سالگى طول مى‌کشد و دوران طغیان غریزه سرکش جنسى را به طور کامل فرا مى‌گیرد، به آنها اجازه ازدواج و تشکیل خانواده نمى‌دهد.

و از طرف دیگر «پارسایى مطلق» و نادیده گرفتن این غریزه سرکش با امواج نیرومند و کوبنده اش که متأسّفانه بر اثر مناظر تحریک آمیز کنونى شدیدتر مى‌گردد بسیار دشوار و براى بعضى امکان پذیر نیست.

حال مى‌گویید چه باید کرد؟ البتّه افراد بى بندوبار با پناه بردن به مراکز فحشا به گمان خود این مشکل را حل کرده‌اند، ولى باید دید براى افراد پاکدامن و با ایمان چه راه حلّى وجود دارد؟

این مشکل به صورت جدى تر در مورد دانشجویانى که به خارج مى‌روند خودنمایى مى‌کند، زیرا تنهایى، دورى از بستگان، و آزادى بى قیدوبندى که در مورد معاشرت دختران و پسران در بسیارى از کشورهاى اروپایى و آمریکایى وجود دارد، با توجه به طول مدت تحصیلات عالى در خارج، این مسأله را به صورت پیچیده ترى در مى‌آورد.

در مورد افراد متأهل نیز مواردى پیش مى‌آید که به حکم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندین ماهه و یا بیشتر براى تجارت، مأموریت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند.

البتّه ضرورتهاى اجتماعى منحصر به اینها نیست و در موارد دیگرى نیز این ضرورتها پیش مى‌آید.

/ 52 نظر / 72 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الهام

دربحارالا نوار امده که از اما م صادق درباره نکاح متعه سوال شد فرمود: جزانسانهای فاجر کسی نزد ماانرا انجام نمی دهد. وباز فرمود:همان زنی {زنا}است. اگر حرف امام صادق صدق کند جواب خدا را با این همه تشویق به زنا را چه خواهیم داد؟ قران میفرماید :دین تکمیل شد<اگرچنین کاری این همه ثواب داشت حتما وبه صراحت درقران بیان میشد.اگرخدا از ماسول کند که براساس کدام ایه قران تن به اینکار دادید ؟ چه خواهد بود پناه بر الله محسن جان خداوند در سوره قران فرموده از دواج کنید اگر شرایط اش نبود صبرکنید تا خدا برای شما گشایشی ایجاد کند .محسن جان از خدا طلب کمک کن وببینکه خداوند از جایی که امید نداری برایت ازدواجی مبارک فراهم اورد وبه سبب صبرت ثواب زیادمیبری .یکی از کسانیکه زیر سایه عرش خداوندهستند جوانیست که خودش را از گناهان محفوظ کرده و....انشالله تو هم جز و ان دسته باشید من از قران برایت اوردم دیگر جای هیچ توجیهی نیست .

الهام

من سا نسور میکنم یا شما چرا نظری را که برای محسن گذاشتم حذف کردی؟؟؟ حال بگو توروخدا بگو چقدر مردم را به این حرفا گول زدین که جوانی مانند محسن را وخیلی از جوانان این کشور را به زنا ی اشکار تشویق میکنید؟ فردای قیامت جواب خدا را چه میدهید جواب امامان را چه میدهید که از طرف خود ان بزرگواران متعه حرام وزنای اشکار است وبه قول امام جعفر جز انسانهای فاجر کسی انر انجام نمیدهد؟؟/

الهام

سلام محسن جان .خداوند در قران فرموده اگر توانایی ازدواج دارید از دواج کنید اگرتونایی مالی}نداشتید صبر پیشه کنید که خداوند گشایشگر است}دیگر از متعه چیزی نگفته بلکه فرموده صبر }ببین چقدر از منتشرکردن این چند جمله میترسی؟؟؟؟درصورتیکه خودت هزار تا نظردادی ومن همه رو درج کردم واگر کارتون درسته اگر حرفاتون برحقه چرا چرا چرا سه بار نظر برای محسن گذاشتم اما هیچکدام را درج نکردی؟برحق نبودن شما را ختی بااین سانسورها ازنظرخودتون هم معلوم ومشخص است فقط خودتونو ومردم بیچاره را گول میزنید}اگر مردی توهم مانند من منتشر کن.

الهام

گفتم اگر مردی نظرمو برای محسن پخش میکنی حالا که پخش نکردی منم ادرسهایی که دلت بدانها خوشه حذف میکنم اگر جرات داری بگو چرا حذفشون کردی اون وقت میدونم به مردم چی میگم چون تونمیخواهی ایه های قران به مردم برسه ای از خدا بیخبر ای ظالم

الهام

خوبه این بار نظرموبرای محسن گذاشتمو منتشر کردی عجب! حالا بگو ایه قران درمورد متعه کدام ایه است ادرسشو خودت بده تاماهم ببینیمش نکنه تو اینطور ازش برداشت کردی .یاایه ممکنه به قول شمامعنی ظاهری باشد

الهام

ماشالله شما وقالوا سلاما شماکه هر چی از دهنتون درمیاد فقط فحش وبهتان وتهمت به طرف مخالف است وچیزی دیگری از مهربونی از شما ندیدیم .

جامانده

سلام جناب حقدوست. سخن اسلام کاملا درسته . ولی آیا قوانینی برای اون داریم که ظلم نشود؟ آیا اونهایی که دنبال این قضایا هستند که سوء استفاده کنند را میتوان مجازات کرد ؟ آیا مردی که از عهده همسر خودش بر نمیاد این حق و داره که بره صیغه کنه ؟ میبینیم که باید قوانین وضع بشه .بعد از اون هم باید فرهنگ سازی بشه . این همه قوانین اسلامی رو رها کردیم بهمون برنخورد !!! بعد هم اونهایی که میخواهند الان هم دارن این کار و میکنند راحت وآسوده , نگران نباشید !!!! از زحماتتون متشکریم .

مرضیه

فرمایش شما متین . ولی جواب بی عدالتی بعضی اقایون که با داشتن زن وفرزند،ازدواج موقت می کنند. وزن وبچه را به فراموشی می سپارند چی میشه؟ کمبود محبت رو در این خانواده ها چه کسی جبران می کنه؟ واقعا آیا با ازدواج موقت ،به قول شاعر شیرین سخن :دوستان برای وصل کردن آمدن نی برای فصل کردن آمدن ... درکل مطالب آموزنده ای بود. موید باشید.

جواد

اقای حقدوست ؛ این متن را بخوانید سپس متن وبالگ من را با جواب پیام ها بخوانید و بعد ببینید من چیزی از احکام قطعی اسلام را زیر سوال برده ام یا نه ؟ اقای مکارم این بحث را تحت عنوان ((( مشکل جنسی جوانان))) اورده اند نه افراد متاهل ، و برای متاهلین موارد خاص را ذکر کرده اند (((( در مورد افراد متأهل نیز مواردى پیش مى‌آید که به حکم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندین ماهه و یا بیشتر براى تجارت، مأموریت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند)))) ایا من در وبلاگم بر خلاف این حرف زده ام؟؟

جواد

خود شما در جواب مرضیه گفته اید (((آری قطعا اگر مردی بواسطه عمل به این دستور خدا، به دیگران ظلم کند، مرتکب گناه شده است و اسلام هم چنین دستوری نداده است))) ایا شما با گفتن این جمله حکم قطعی اسلام را زیر سوال برده اید ؟؟ قطعا نه .ایا من در وبلاگ غیر از حرف شما را زده ام؟؟ شما در جواب جا مانده گفته اید ((( ازدواج موقت برای هوسرانی و ... نیست، بلکه امری است برای کسانی که واقعا نیاز دارند و وسیله ای برای رفع نیاز فعلی خود ندارند،))) ایا شما حکم قطعی اسلام را زیر سوال برده اید ؟؟؟ قطعا نه .ایا من در وبلاگم غیر این گفته ام برای نقد نظر یک نفر اول کلام او باید خوب خوانده شود بعد حکم صادر کرد . ایا من حکم قطعی اسلام را در وبلاگ زیر سوال برده ام یک بار دیگر مطالعه کنید و جواب من را بدهید . عاقبت به خیر باشید