5 صفت جالب مداد

1- کارهای بزرگ را میتواند انجام دهد
ولی به واسطه یک دستی که هر حرکت او را راهنمایی میکند.

 

2- با رنجی که از مداد تراش میبیند، نوکش تیزتر شده،
اثری که از خود به جا میگذارد ظریفتر و زیباترست.

 

3- مداد اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباهاتش، از مداد پاک کن استفاده شود
و از انتقاد ناراحت نمیشود.

 

4- چوب یا شکل ظاهری مداد مهم نیست

بلکه ذغال درون مداد، نوع اثری که به جا میگذارد را تعیین میکند.

 

5- مداد همیشه از خود اثری بجا میگذارد.

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
سیدمحمدرضا هاشمی زا ده

سلام گرانمایه دوست صمیمیمی جناب حقدوست ........................... ...فرارسیدن ماه مبارک رمضان ماه خدا .ماه تزکیه وعبادت..وماه قرآن بشما اهل عرفان ومعرفت.. مبارک وپر فیض و خیر وبرکت باد..امیدوار ار روزه داران واقعی این ماه پرفیض باشید..واز برکاتش بینهایتش متنعم... ........... رمضان ........... گنجینه ی نورانــــی قـــــــــرآن رمضان است آرامش دلهـــای پریشــــــــــان رمضان است مجموعه ی گلــــــهاست شب وروز عزیزش یعنی به حقیقت که گلســتان رمضان است در دامن این بحــــــــر گرانمــــــایه ببینــــــید دریای گـــــــــهرهای فـــــراوان رمضان است با ذکر مناجات خـــــــــدا در دل شـــب هــا بر هستی ما دست گل افشان رمضان است تصویر شفق گشته چوســـجاده ی مــــــولا آیینه ی آ ن مــــــــهر فـــــروزان رمضان است گرگوهر هستی به حقیقت شب قـــدر است پس آن صدف نور به قـــــــرآن رمضان است پس قدر شب قــــــدر بدانید در این مـــــاه از پر تو قدراست که رخشـــان رمضان است بشکســـــــته پر وبالــــم ومحـــتاج محـــــبت ای دست کرم موقع احسـان رمضان است....شعر هاشمی زا ده

غربت نشین

سلام [گل] کاش ما آدمها هم مثل مداد بودیم .