# سرگرمی

شعری بسیار زیبا

از بــاغ می‌بـرنـد چـراغـانی‌ات کنند           تـا کـاج جشن‌هایزمستانی‌ات کنند پـوشانده‌اندصبح ترا ابــرهـای تـار           تنـها بـه ایـن بهانه که بارانی‌ات کنند یوسف؛به این ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 3 بازدید